Menu Sluiten

Lidmaatschap

Het sportseizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Het lidmaatschap is per kwartaal en inning geschiedt per maand via automatische incasso. 
Alle betalingen gaan uitsluitend via machtiging.

Trainingsuren per week Maandbedrag
1
€17,43
1,5
€22,56
2
€27,69
2,5
€31,68
3
€35,67
3,5
€39,65
4
€43,64
4,5
€47,63
5
€51,62
5,5
€55,61
6
€59,60
De contributie is exclusief:
Inschrijfgeld lidmaatschap:
Eenmalig €25,-
Bondscontributie:
t/m 15 jaar €27,60 per jaar. Vanaf 16 jaar €34,00 per jaar (wordt per maand geïnd)
Inschrijfgeld wedstrijden:
Verschillend per wedstrijd
Bruikleen trainingspak en clubshirt:
Borg €40,00

Aanmeldingsformulier:

Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen, invullen en inleveren bij de trainsters.
Zij zullen ervoor zorgen dat het formulier bij de ledenadministratie komt. 
U krijgt hiervan een bevestiging van de ledenadministratie (via mail).

Let op: Het inschrijfformulier dat online te vinden is is niet het juiste inschrijfformulier! U kunt het inschrijfformulier tijdens de proeflessen bij de trainers krijgen.

Wijziging in het aantal trainingsuren

Gaat uw kind minder uren trainen?

U maakt dit bij de ledenadministratie bekend door een mail te sturen en bij het eindigen van de lopende maand wordt het 
aantal trainingsuren aangepast. De contributie in de ‘nieuwe maand’ wordt automatisch aangepast .

Gaat uw kind meer uren trainen?

De leiding geeft het nieuwe aantal trainingsuren door aan de ledenadministratie. 
De contributie wordt vanaf de eerst volgende maand aangepast.

Opzegging 

Opzeggingen van het lidmaatschap kunnen via de e-mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven aan de ledenadministratie


Wilt u in de opzegging de naam en geboortedatum van het betreffende lid vermelden. 

Let op: Het lidmaatschap wordt beëindigd bij het eindigen van het lopende kwartaal